Sunday, May 24

忘我

真正忘我的一刻
是和我認識了多年又永遠都大唔透的好朋友在一起
原來可以拍lisa味道封面的陳家族
依然鍾意伸利既好好踢先生
最終釋懷可以過新生活既媽咪小姐
同埋永遠講野最細聲最斯文既梁渣型小姐
特別鳴謝客窒模特兒好好踢夫人
以及林家欣yuen chu姑娘
我星期六玩得好開心
大家請加油,
我要的生活就是和大家一樣如斯簡單
熱切期待shek O BBQ party

夏天好野=)
xxx

No comments: