Sunday, May 17

最鍾意老套

天空灰暗 愛得到了景仰
世間什愛叫純潔 你甘願化振翅紅蝴蝶
飽經挫折 傷口淌血都不至會磨滅
世間什愛叫純潔 處在絕望仍力竭
留守最尾一起哪怕曆劫

No comments: